• وبلاگ : تخت جمشيد
 • يادداشت : حمله اسكندر به پارس
 • نظرات : 0 خصوصي ، 8 عمومي
 • درب کنسرو بازکن برقی

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   

  دوست عزيز مطالب ذکر شده توسط مورخين و دشمنان اين مرزوبوم بارها نوشته وگفته شده است .نمي دانم تاکنون تخت جمشيد را از نزديک بازديد کرده ايد .تخت جمشيد بنائي نيمه ساز بوده و ساختمان ان هرگز کامل وجهت سکونت آماده نگشته است .هيچ جاي اتش سوزي دران مشاهده نمي شود .در هيچ يک از مکان ها وخط سيراسکندر کتيبه و نوشته اي موجود نبوده. اگر خط سير وحوادث دوران اسکندر را کنار هم بگذاريم عمر نوح لازم است.شما از يونانيان آنچنان روئين تنناني ترسيم نموده ايدکه در جدال با بزرکترين ارتش آن روزگارکمترين تلفات را متحمل گرديده .تا جائي که کودکان از شنيدن تعداد تلفات جنگهاي ايران و يونان خنده شان ميگيرد وانسان را بياد فيلمهاي هندي مي اندازد.از شما يکسوال دارم درزمان لشکر کشي خشايار شاه در يونان بغير از 300 اسپارتي مردان ديگري نبودنند تا در مقابل ايرانيان مقاومت نمايند.بعد از اسکند فرضي مورخين بفرمايد از حکومت يونانيان بر جهان چه ميدانيد .از غنائم يونانيان از ايران ومصر و...در کدام موزه دنيابه نمايش گذارده شده است.در پايان از شما دوست عزيز که بنظر مي رسدعلاقه مند بتاريخ ايران عزيز هستيد توقع ميرود تااز بزرگنمائي غربيان دوري نمائي.باکمي مطالعه درخواهيد يافت اسکندر افسانه اي بيش نبوده .همانگونه که تخت جمشيد پايتخت هخامنشيان نبوده است .باميد ديدار شما


  + پرشام 
  ابوريحان بيروني در آثار باقيه، نوشته، که داريوش سوم در نزديکي اربيل به دست فرمانده پاسدارانش کشته شده. در آن زمان او چيزي از اسکندر دروغي مقدوني نمي دانست، واقعيت همان اشکانيان است. هاليود ميگويد جنگ همينه که ميسازيم، آيا شما جنگهاي تاريخي واقعي را ديده ايد؟.
  + سيامك 
  من هم با پرشام موافقم همه دنيا به تاريخ ايران ما حسادت ميكنه مابايد اونو زنده نگه داريم.وبه هويت ايرانيمون برگرديم اي مرگ بر انگل هزار وچهار صد ساله اسلا م كثافت كه بهونه اي شده براي دنيا كه مارو وحشي بدونه وبي فرهنگ.بابا همه مسجدا و امامزاده هاي كثافتو نابود كنيم تا دنيا بدونه ما عرب نيستيم .به اميد رهايي ايران از انگل 1400 ساله اسلام كثافت.پاينده ايران
  + پرشام 

  وبلاگ انوش راويد، اسکندر مقدوني و همچنين تعريف هاي دشمنان از او و شکست ايرانيان را دروغ مي داند، بنا به فکر و تحليل بسياري از اساتيد ايراني اسکندر اشکاني و موسس اشکانيان بوده. بنظر من ابتدا همگان بايد از نظر ذهني و روحي دروغ هاي تاريخ را يک مسئله بدانند و مورد تحليل اوليه قرار دهند، تا راه تحقيق و يافتن واقعيت را بيابند البته کمي زمان ميبرد. در شاهنامه‌، اسكندر از تخمه كيانيان‌ (يعنى‌ پسر داراب‌ و برادر بزرگ ‌تر دارا، واپسين‌ پادشاه‌ كيانى‌)، و مردي‌ نيك‌ سيرت‌، خير خواه‌ و مهربان‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها توطئه‌اي‌ بر ضد دارا نمى‌كند، بلكه‌ بر مرگ‌ او مى‌گريد و كشندگان‌ او را عقوبت‌ مى‌كند.

  استرابن تاريخ نگار يوناني هردوت را بزرگترين دروغگو ميداند، و ميگويدچون جادوگران با احساسات مردم ساده بازي مي کند، (استرابن پيشتاز دانش جغرافي، انتشارات پويش). ف. ن. آرسکي مي گويد بطور باور نکردني هردوت دروغگوست و فقط احمقها اورا قبول دارند، فوکيديد، هردوت بدون انديشه ميگويد و نمي شود باور کرد. انوش راويد هم قاطع مي گويد تا احمق هست که باور کند کاسبي دروغگو ها خوبه و تاميتوانند از اربابي پول ميگيرند دروغ مي گويند و از ساده اي هم پول مي گيرند دروغ را بهش بندازند. البته خود هردوت در 7 /52 مي گويد: من وظيفه دارم اينها را بنويسم ولي مجبور نيستم باور داشته باشم.

  × سکندري رفتن، در ايران بزرگ به دليران وپهلواناني که در تمرين و ورزش، دستهايش را روي زمين گذارده، و پاهايش را هوا کرده، و روي دستهايش راه برود گويند: سکندري ميرود.

  دشمنان تا توانسته اند از شکست هاي هخامنشيان دروغ گفته اند، و ما يکبار از خود هخامنشيان نپرسيده ايم سرگذشتتان چيست؟. 12 هزار سنگنوشته ايران در دانشگاه سيراکوز آمريکا است و چه بسيار در جاهاي ديگر اينچنين در دست دشمنان ايران مي باشد و ما هيچ سر نخي نداريم و پيگير آن نيستيم. هرگز هخامنشيان نگفته اند که تخت جمشيد کاخ بوده، تا اسکندر بخواهد آنرا آتش بزند. سنگ نوشته بشماره XPD که در خاور و باختر سمت ايوان معروف به کاخ خصوصي خشايار شاه است، در آنجا خشايار شاه مي گويد: .... به خواست اهورامزدا اين هدئيش را من بنا نمودم. و هدئيش بار ها در تخت جمشيد تکرار شده است. تمام نوشته حکايت از آن دارد زواري که مي آمدند بدانند چه بوده و اين بسيار پر اهميت تر از کاخ بوده، امروزه عده اي دشمن احمق تخت جمشيد را در اندازه کاخ شاهي پايين آورده اند.

  استرابن تاريخ نگار يوناني هردوت را بزرگترين دروغگو ميداند، و ميگويدچون جادوگران با احساسات مردم ساده بازي مي کند، (استرابن پيشتاز دانش جغرافي، انتشارات پويش). ف. ن. آرسکي مي گويد بطور باور نکردني هردوت دروغگوست و فقط احمقها اورا قبول دارند، فوکيديد، هردوت بدون انديشه ميگويد و نمي شود باور کرد. انوش راويد هم قاطع مي گويد تا احمق هست که باور کند کاسبي دروغگو ها خوبه و تاميتوانند از اربابي پول ميگيرند دروغ مي گويند و از ساده اي هم پول مي گيرند دروغ را بهش بندازند. البته خود هردوت در 7 /52 مي گويد: من وظيفه دارم اينها را بنويسم ولي مجبور نيستم باور داشته باشم. ايراني عزيز، بيا تاريخ شيرين کشور مان را از دروغهاي دشمنان دروغگو پاک کنيم )

  + سرباز سرزمين خورشيد زيبابهزاد 

  درود بر شما وهمه ايران پرستان به نظر من در زمان حمله اسكندر ملعون ايران پادشاه قدرتمندي مثل كوروش بزرگ (عقاب شرق)را احتياج داشت تا ثابت كنه به اسكندر كه پادشاهان بعد از كوروش بزرگ و وارثان او به وصيتش عمل نكردند و به اندازه خودش وطن پرست وعاشق ايران ومردم نبودند و به خاطر عشق به ايران ومردم از عيش و نوش خود نميكاستند و شكست ايران بخاطر زرنگي اسكندر نبود ايران ديگه ايران زمان كوروش بزرگ نبود اگر در زمان سرورم كوروش جرات اين غلطو ميكرد حساب كار دستش ميومد به هر حال الان اروپائيان خيلي به اسكندر افتخار ميكنند اسكندري كه تخت جمشيد من ايراني رو به اتيش كشيد ومن به عنوان يك جوان ايراني كه خودمو وارث كوروش بزرگ(عقاب شرق)ميدونم و عاشق تاريخ وفرهنگ ايران قبل از حمله عربهاي كثافت هستم يك روز دوباره شكوه امپراطوري پادشاهم كوروش بزرگ رو در جهان زنده ميكنم وبه همه دنيا ياداوري ميكنم ايراني يعني برترين نسل دنيا يعني مهرورزي وصلح طلبي يعني پندار نيك گفتار نيك كردار نيك -يعني به بابل براي نجات مردمش حمله كردن(كوروش بزرگ) -يعني دشمن را بعد از شكست دادن ترحم كردن واملاكشو به اتش نكشيدن وبه ائين ومذهب و رسوماتشون احترام گذاشتن (كوروش بزرگ)و...هزاران صفت مثبت و برتر ديگر .ميخوام فرياد بزنم و به همه دنيا بگم منسرباز كوروش بزرگم از سرزمين جاويد پارس كه زنده شدم و امده ام تا منشور حقوق بشرشو كه بهش عمل نكرديد دوباره در دنيا اجرا كنم.ايرانيان اي فرزندان كوروش اي وارثان كوروش بيائيد از خواب بيدار بشيم وبه سرورمون بگيم ديگه اسوده بخواب كه ما بيدار شديم بيائيد با پندار نيك گفتار نيك وكردار نيك شكوه فراموش شده ايرانمان را زنده كنيم . پاينده ايران و سربلند ايراني خوش و خرم باشيد مثل بابك خرمدين. بدرود.سرباز سرزمين خورشيد زيبا (بهزاد)

  + مازيار 

  دوست گرامي شايسته نمي بينم از شما بخواهم منبع مطالب خود را معرفي نماييد بيشتر اين قصه ها بر گرفته از نوشته هاي هرودوت و ديگر مورخيني بوده كه به نحوي با يونان پيوندي احساسي و ملي گرايانه داشته اند طرف دوم منابع نژادهاي ايرني در هجوم تازيان يا سوخته شد يا مثلا به دست ابن سعد به آب انداخته شد يعني منابع غني حكومت هخامنشي و اشكاني و ساساني حتي اگر در كشاكش دگرگوني هاي سياسي آنزمان پابرجا مانده بود در اين تازش از بين رفت . اما در مورد خاندان سلوكيان بايد بگويم امروزه وجود اين خاندان قابل اثباط نيست و آثار نسبت داده شده به اين دوره با دلايل محكم مربوط به خاندان اشكاني ميباشد . در مورد ارقام و اعداد كشته شدگان بخردانه موضوع را كنكاش كنيد حتي اگر اسلحه خودكار با گلوله هاي مگنوم و بارت كاليبر 50 با روكش كبالت به سپاه اسكندر ميدادن باز هم اين ارقام اغراق آميز بود .

  درود بر خرد

  سلام و خسته نباشيد.

  خداوند انشاءالله همه اسكندر ها و اسكندر منش ها را به ورطه هلاك بكشاند.

  موفق باشيد.

  پاسخ

  سلام.ممنون از شما.
  سلام!
  آخرين اخبار را در سايت rssnews.ir بخوانيد.
  براي نمايش آخرين اخبار در وبلاگ خود، به سايت abctools.ir برويد و کد جاوااسکريپت مربوطه را دريافت کنيد.